Dijital ve Konvansiyonel Reklamların Sağlık Turizmindeki Yeri

Sağlık turizmi rekabetin bol olduğu bir alan ve bu popülerlik giderek de artıyor. Devlet teşvikleri, yurt dışından gelen hasta sayısındaki artış, maddi kazanç, itibar artımı gibi sebepler Türkiye’de sağlık turizmi yapma istek ve talebini artıran faktörlerden öne çıkanlar. Sağlık markalarının artışı rekabeti de doğal olarak artırıyor. Başarılı reklam kampanyaları yapmak sektörde yer edinebilmek ve öncülerden olmak için gerekli ve hatta mecburi. Rekabet ortamında dijital ve konvansiyonel reklamların sağlık turizminin evrilen manzarasındaki rolünü anlamak ve süreçleri, stratejileri keşfetmek gerekiyor.

Dijital ve Konvansiyonel Reklam

Dijital reklam, internet merkezli dijital kanallar aracılığıyla ürün, hizmet veya marka tanıtmak amacıyla yapılan pazarlama faaliyetidir. Hedef kitlenin belirlenmesi, reklam performansı ölçümü, etkileşim, maliyet ve kâr dijital reklam ile optimize edilecek unsurlardan yalnızca birkaçıdır.

Dijital reklam kanallarından öne çıkanlar:

 • İnternet
 • Mobil cihazlar
 • Sosyal medya
 • E-posta hesapları

Konvansiyonel reklam ise televizyon, radyo, gazete, dergi ve açık hava reklamları (outdoor reklamlar) gibi mecralar kullanarak yapılan pazarlama faaliyetidir. Geleneksel reklam olarak da bilinir. Uzun yıllardır faaliyet gösteren dergi, gazete gibi araçlar güvenilirliği artırır ve markanın farklı kitlelere tanıtılmasını sağlar. Konvansiyonel reklamlar yalnızca dijital alanda faaliyet gösteren kurumlara nazaran geniş kitlelere daha kolay erişim vadeder.

Konvansiyonel ve Dijital Reklamın Sağlık Turizmindeki Önemi

Dijital reklam (digital marketing) potansiyeli merkeze alabilme gücüne sahip. Dünya genelinde potansiyel hasta kitlesine hizmetleri tanıtmaya olanak tanıyor, tedavileri ve ek hizmetleri ilgililere ulaştırma imkanı sunuyor. Spesifik tıbbi hizmetlere ilgi gösteren hedef kitleyi kendine çekmesi düşük maliyetle nokta atışı reklamlar çıkmaya fırsat veriyor. Özetle, dijital reklam, bu özel hedef kitleyi belirleme ve ulaşma konusunda oldukça etkilidir.

Konvansiyonel reklamların ayırıcı gücü ise güvenilirlik, kurumsal etki ve dijital kullanmaya kitleye ulaşımdır. Gazete, dergi ve televizyon reklamları, sağlık turizmi destinasyonlarının güvenilir bir kurumsal görünüm oluşturmasına yardımcı olabilir. Yerel ve ulusal düzeyde sağlık turizmi destinasyonlarının bilinirliğini artırmadaki rolü de dikkate değerdir.

Sağlık turizminde dijital ve konvansiyonel reklam stratejilerinin entegre bir şekilde kullanılması, geniş kitlelere ulaşma ve özel hedef kitlelere odaklanma konusunda etkili bir strateji oluşturabilir.

Sağlık Turizminin ve Pazarlama

Sağlık turizmi, bireylerin sağlık hizmetleri almak veya sağlık sorunlarına çözüm bulmak amacıyla farklı ülkelere seyahat ettiği bir turizm türüdür, hizmetleri tanıtarak potansiyel hastalara ulaşmayı hedefler.

Genellikle uluslararası bir kitleye hitap eder. Pazarlama stratejileri, çeşitli ülkelerden gelen potansiyel hastaları hedef alarak, sağlık kuruluşlarını ve hizmetleri uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlar. Sağlık turizmi, dijital pazarlama araçlarıyla geniş bir kitleye ulaşma avantajından faydalanabilir.

Sosyal medya, internet reklamları ve diğer dijital platformlar, potansiyel hastalara sağlık hizmetleri hakkında bilgi sunma ve etkileşim sağlama konusunda etkili olabilir. Belirli tıbbi uzmanlıklara veya tedavi alanlarına odaklanan hedefli pazarlama stratejileri büyük önem taşır. Örneğin; estetik cerrahi, diş tedavileri veya üreme sağlığı gibi özel alanlarda hedefli pazarlama, ilgili hasta gruplarını çekebilir.

Olumlu hasta hikayeleri, başarı öyküleri ve tatmin edici müşteri geri bildirimleri, potansiyel hastalara güven aşılamada önemli bir rol oynar. Bir diğer faktör, eğitim ve bilgilendirme konularındaki rolüdür. Sağlık turizmi pazarlaması, potansiyel hastalara destinasyonları ve sağlık hizmetlerini daha iyi anlamaları için bilgi sağlama amacını taşır. Web siteleri, broşürler, seminerler ve diğer pazarlama araçları, hastaları doğru ve kapsamlı bir şekilde bilgilendirebilir.

Sağlık Turizminde Dijital Reklam Stratejileri

Sağlık turizminde dijital reklam stratejileri, sağlık hizmeti sağlayıcılarının dijital platformlarda varlık göstererek potansiyel hastalarla etkileşim kurmalarını ve kendilerini tanıtmalarını sağlar. Bunlar, ağırlıkla aşağıdaki araçlar ile yapılır:

 • Sosyal Medya
 • Google Ads (Google Reklamları)
 • SEO Optimizasyonu
 • Dijital İçerik Pazarlaması
 • E-posta Marketing
 • Webinar
 • İnteraktif içerikler

Reklam kampanyalarının etkileşimini ve performansını ölçmek için analitik araçlar da kullanılabilir. Kullanıcı davranışları ve kampanya verileri, stratejilerin optimize edilmesi ve daha etkili reklam kampanyalarının oluşturulması için değerli bilgiler sağlar.

Sağlık Turizminde Konvansiyonel Reklam Stratejileri

Geleneksel reklam yöntemlerinin, özellikle basılı medya ve televizyon reklamlarının sağlık turizmi yapan klinik, hastane ve doktorlara katkısı büyük.

Sağlık turizminde konvansiyonel reklam stratejileri, ilgi medya kanallarını kullanarak sağlık kuruluşlarını tanıtmayı amaçlar. Öne çıkan reklam kanalları ise şunlardır:

 • Televizyon
 • Radyo Reklamları
 • Gazete
 • Dergi
 • Açık Hava Reklamları
 • Sponsorlu etkinlikler
 • Broşür, fanzin gibi matbu ürünler

Dijital reklamlar özellikle uluslararası alanda potansiyel hastalara ulaşma, marka tanıtımı yapma ve belirli tıbbi uzmanlık alanlarını öne çıkarma imkanı sağlar. Konvansiyonel reklamlar ise televizyon, radyo, gazete, dergi gibi geleneksel medya kanalları üzerinden geniş kitlelere seslenme ve güvenilir bir kurumsal imaj oluşturma konusunda rol oynar. Her iki yaklaşımın entegre bir şekilde kullanılması, sağlık turizmi sektöründeki kuruluşların uluslararası rekabetin arttığı bu dönemde başarılı olmalarına olanak tanır. Dijital ve konvansiyonel reklamların birlikte kullanılması önemli olmakla birlikte, doğru şekilde planlanıp hayata geçirilmesi şarttır. Güçlü marka imajı, potansiyel hastalara ulaşma, sektörel büyüme gibi amaçlarınız varsa, Türkiye’de sağlık turizmi reklamcılığının öncüsü Emre Recep Beşkardeş Danışmanlık tam size göre. Detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.