Sağlık Turizmi Danışmanlığı Kliniğinizi Dünya Çapında Tanıtın

Sağlık turizmi, hem Türkiye’de hem de global arenada önemini ve rağbetini artırıyor. Klinik veya hastanenin uluslararası anlamda tanıtımını yapmanın yollarını arayanlar da danışmanlık hizmetlerine ve reklam ajanslarına başvuruyor. Bu makul çünkü, sağlık turizmi danışmanlığı büyük fırsat sunabilme gücüne sahip. Markanızı yurt dışındaki potansiyel kişilere ulaştırmak, hastaların ilgisini çekmek, lead toplamak ve nihayetinde satış yapmak.

Sağlık Turizminin Önemi

Hastaların sağlık hizmeti almak maksadı ile ülkeler arasında seyahat etmesini ifade eden sağlık turizmi sistemi, birçok hastanın nitelikli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini uygun fiyatlar ile alabilmesine imkan veriyor. Bu bağlamda hem ülkeye ekonomik anlamda getiri sağlıyor hem sağlık merkezinin markalaşmasına olanak tanıyor hem de ilgili ülkenin küresel bazda olumlu reklamını yapma fırsatı sunmuş oluyor.

Kliniğini Yurt Dışında Tanıtma

Sağlık turizminde avantajlı konuma geçmenin çekirdeğinde reklam ve pazarlama yatıyor. Ağırlıklı olarak digital marketing çalışmalarının yapılması gerekiyor. Elbette açık hava reklamcılığı ve konvansiyonel sağlık turizmi reklamcılığı gibi sahalar da önem arz ediyor. Tüm bu faaliyetleri düşünüp planlamanın ve hayata geçirmenin meşakkati sağlık turizmi danışmanının yardımı ile çözülebiliyor. Sağlık profesyonelleri kaliteli sağlık hizmetleri ile ilgilenirken medikal turizm danışmanları ve ajanslar işin reklam, tanıtım, markalaşma ayaklarında aktif rol üstlenebiliyor. Danışmanlar, kliniğinizi tanıtmanız noktasında sizlere yol gösteriyor ve hastaların dikkatini çekmenizi sağlıyor.

Sağlık Turizmi Danışmanlık Hizmeti

Sağlık turizmi danışmanı kimdi sorusu eskiye kıyasla artık daha fazla aratılıyor. Bunun önemli bir nedeni, sektöre gösterilen ilginin artması. Türkiye özelinde konuşmak gerekirse, hem döviz kuru farkı hem de devlet teşvikleri klinik ve doktorları sağlık turizmi yapmaya teşvik ediyor. Sağlık turizmi danışmanı, bu birimlerin uluslararası arenada tanıtım ve pazarlama stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olan uzmanlardır.

Kliniklerin ihtiyaçlarına uygun stratejiler oluşturur ve uygular yahut uygulanması hususunda kilit rol oynar. Kliniklerin uluslararası hastaları çekmesine yardımcı olan pazar araştırmaları için de son derece faydalı birer aktördürler. Elbette, burada unutulmaması gereken bir nüans var, danışmanlık hizmeti almak isteyenlerin mutlaka göz önünde bulundurması gereken bir majör detay: Tecrübe.

Sağlık turizmi danışmanları, genellikle sağlık sektöründe deneyime sahip olan ve uluslararası pazarlama konusunda uzmanlaşmış kişilerdir.

Bir danışman ;

 • Kliniklerin ihtiyaçlarını belirleyebilir.
 • Markalaşma / kurumsal kimlik sürecini organize edebilir.
 • Dijital pazarlama alanında belirleyici rol üstlenebilir.
 • Sosyal medya ve web sitesi gibi alanlarda yapılması gerekenleri teşhis edebilir.
 • Kliniğe özel satış stratejilerini geliştirebilir.
 • Hedef pazarları bilir ya da çözümleyebilir.
 • Kliniklerin satış birimlerini yönlendirebilir.
 • Sıcak satış ve çapraz satış gibi alanlarda yönlendirme yapabilir.

Sağlık turizmi teşvikleri konusundaki bilgileri ile devlet hazinesi desteğini alacak şekilde planlama yapmaları ise ayrıca önemlidir.

Sağlık Turizmi Danışmanı ve Kliniklerin Kesişim Noktası

Sağlık merkezleri başlı başına geniş bir listedir. Hastaneler, klinikler, doktorlar, sağlık turizmi aracı kuruluşları… Bu birimlerin sunduğu tedaviler de farklılık gösterebilir. Ürolojiden estetik cerrahiye ve onkolojik tedavilere değin geniş bir liste bulunur. Her biri için özel çalışma yapılması gerekir, ki bu da danışmanların hem önereceği hem de uygulayacağı öncül bir faktördür.

Sağlık turizmi danışmanları kurumun ihtiyaçlarına uygun stratejiler oluşturmalıdır. Pazarlama ve tanıtım faaliyeti yönetimine destek olmaları, yurt dışından daha fazla hasta çekme konusunda yönlendirici olmalıdır.

Kliniklerin ve Hastanelerin Sağlık Turizmi Stratejilerini Geliştirmesi

Strateji geliştirme, kriz yönetme, rekabet avantajı sağlama nitelikli bir danışmanın sunabileceği hizmetlerdir. Danışmanlar, kliniklerin ihtiyaçlarını analiz eder ve özelleştirilmiş stratejiler oluşturur. Bu stratejiler, kliniklerin uluslararası arenada daha fazla hasta çekmesini mümkün kılar.

Klinikler ve hastaneler için büyük bir öneme sahiptir. Profesyonel destek, sektörde var olmanın ve ilerlemenin temel taşıdır. Görünürlük ve bilinirlik elde edilmesi de satış yapılması da yeterli değildir demek yanlış olmayacaktır. Çünkü, işin belki de en can alıcı bölümlerinden biri, teşvik alımını zora sokacak hamlelerden kaçınmaktır. Bu bakımdan danışmanın sağlığa tabii mevzuatları, yasa ve yönetmelikleri biliyor olması ya da hukukçular ile birlikte çalışıyor olması gerekir.

Sağlık Turizmi Danışmanının Gündemi

Sağlık turizmi danışmanları, hangi ülkelerin ve bölgelerin klinik ihtiyaçlarına uygun olduğunu belirlemek için pazar araştırması yaparlar. Bu, kliniklerin uluslararası arenada başarılı olmalarını sağlar. Ayrıca, rakipler ve piyasa fırsatları konusunda stratejiler geliştirirler.

Kliniklerin rakiplerini analiz etmelerine ve piyasa fırsatlarını değerlendirmelerine yardımcı olurlar. Bu bilgiler, strateji şekillendirme ve uluslararası arenada daha fazla hasta çekme fırsatı tanır.

Kliniklerin hangi ülkeler ve kültürlerin klinik hizmetlerini tercih ettiğini belirlemelerine yardımcı olurlar. Bu, kliniklerin hedef pazarlarını doğru bir şekilde tanımlamalarına yardımcı olur ve stratejilerini buna göre oluşturmalarını sağlar.

Hangi ülkelerin ve kültürlerin daha ziyade hangi klinik hizmetlerini daha fazla tercih ettiğini belirlemek için pazar araştırması yaparlar. Bu bilgi, kliniklerin uluslararası pazarlama stratejilerini oluştururken büyük öneme sahiptir.

Danışmanlar, kliniklerin stratejilerini geliştirmelerine de yardımcı olurlar. Özetle, kliniklerin başarılarını artırmak için uzmanlıklarını sunarlar. Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerindeki yönlendirmeleri ile kliniklerin uluslararası arenada tanınmasını sağlar. Sağlık merkezlerinin pazarlama stratejilerini geliştirmelerine katkı sağlarlar.

Sağlık turizmi danışmanları, kliniklere çeşitli özel danışmanlık hizmetleri sunarlar. Bunlardan öne çıkanlar şunlardır:

 • Kliniklere sunulan özel danışmanlık hizmetleri,
 • Kliniklerin ihtiyaçlarına özel çözümler,
 • Referanslar,
 • 3. Parti işbirlikleri,
 • Reklam ve pazarlama yönlendirmeleri.

Danışmanların daha önce hizmet verdiği kliniklerin referansları, diğer klinikler için güvenilir bir referans kaynağı olabilir. Referanslar, danışmanların ne kadar etkili olduklarını gösterir. Şayet sağlık markanız varsa ve sağlık turizmi sahnesine girmek istiyorsanız yahut mevcut varlığınızı güçlendirmek niyetindeyseniz, Türkiye'nin ilk 360 derece sağlık ajansı kurucusu Emre Recep Beşkardeş danışmanlık hizmeti ilginizi çekebilir. Konular hakkında detaylı bilgi almak, sağlık turizmi sahnesinin başrollerinden biri olmak için iletişime geçebilirsiniz.